Stichting Bibliotheken Tubbergen is een officiële ANBI – algemeen nut beogende instelling – zonder winstoogmerk. 
Stichting Bibliotheken Tubbergen geeft inzicht in de doelstellingen en bestedingen.

Naam
Stichting Bibliotheken Tubbergen

Adres
Bibliotheek Tubbergen, Raadhuisplein 4, 7651 CV Tubbergen
 

Fiscaal nummer
002829083

Kamer van Koophandel
41027532

Directeur/bestuurder
Frank Droste

Samenstelling Raad van Toezicht
De heer J. Loeters -  voorzitter
De heer G. Remmerswaal - lid
Mevrouw M.E.T. Hagedoorn - Rutten - lid

Beloningsbeleid
Stichting Bibliotheken Tubbergen valt onder de CAO-Openbare Bibliotheken.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding.

Financiële gegevens