Nieuws uit de Bibliotheek

We zijn gecertificeerd

We zijn gecertificeerd

De Bibliotheek Tubbergen heeft begin december opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties.

De Bibliotheek Tubbergen scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft de Bibliotheek Tubbergen de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

De bibliotheek is erg blij met de uitslag. Frank Droste, directeur: “Blij en tevreden met de certificering en de erkenning dat we een belangrijke schakel zijn in het realiseren van maatschappelijke meerwaarde”.

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.