Nieuws uit de Bibliotheek

Week van lezen en schrijven

Week van lezen en schrijven
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven of rekenen. Daardoor hebben ze ook vaak moeite met een computer of een smartphone.
Dat heeft veel gevolgen. Een baan vinden, gezond leven en grip hebben op je geldzaken is dan lastiger. Daarom organiseren we van 6–12 september de Week van Lezen en Schrijven waarbij we iedereen oproepen om in actie te komen. Zodat meer mensen de kans krijgen om te leren lezen en schrijven. Dat is belangrijk, want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen.
Wij nodigen daarom iedereen uit om naar de inloopavond te komen op dinsdag 14 september a.s.