525_dbankenIn alle vestigingen van Bibliotheek Tubbergen kunt u een groot aantal databanken raadplegen. Er zijn een aantal gespecialiseerde bestanden waar u alleen in de bibliotheek gebruik van kunt maken.

Het gaat om de volgende databanken:
Actuele Documentatiebank Jeugd
Winkler Prins
FictieRom
LiteRom
Literom Jeugd
LiteRom Wereldliteratuur
Staatscourant online
Uittrekselbank
Uittrekselbank JeugdKranten- en tijdschriftartikelen en de Consumentengids zijn opgenomen in de catalogus.